Bergverkdrift og mineralteknologi - Bygg, ingeniør (3-semesterordning) - bachelor

STUDIESTED: Narvik

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Narvik
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 + Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniører
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 675
Søk studiet


Bli student ved UiT!