Studieretning:

Marked og ledelse

Tilhører studiet:
Studieretning:

Marked og ledelse

Tilhører studiet:
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist

15. april

Søking og opptak
Slik søker du

Mastergradsprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning marked og ledelse, utdanner kandidater til å promotere, videreutvikle og lede sjømatvirksomheter. Programmet bygger på bachelorstudiet med samme navn og gir særlig fordypning i fagområdene markedsføring, innovasjon og ledelse. Programmet består av flere relevante emner samt en masteroppgave (forskningsoppgave) på 60 studiepoeng (unntaksvis 30 studiepoeng).

Spørsmål om studiet
Sogn-Grundvåg, Marit

Studierådgiver


Mastergradsprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning marked og ledelse, skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet. Studiet teller totalt 120 studiepoeng, hvorav 60 studiepoeng dekkes av kurs og 60 studiepoeng av selvstendig arbeid.

Studentene har i første semester en felles blokk på 30 studiepoeng sammen med studenter fra Handelshøgskolen. Denne blokken består av et metodeemne, et emne i ledelse og et emne i konsumentadferd. De resterende 30 studiepoengene med obligatoriske emner fordeles over 2. og 3. semester, samtidig som arbeidet med mastergradsoppgaven starter.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
VALG
3. semester (høst)
Anbefalt emne for studenter med spesialisering markedsføring (både 30 stp og 60 stp). Emnet vil bidra positivt til masteroppgaven:
4. semester (vår)
eller
FSK-3960 er 60-poengs masteroppgave, mens FSK-3961 er 30-poengs masteroppgave
............................................
Valgemner 2. semester (vår)
Oppdatert 27.06.2019

For opptak til studiet kreves bachelor i fiskerifag/bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning marked og ledelse, eller bachelorgrad med fiskerifaglig innhold og komponenter av biologiske, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og teknologiske fag.

For å kunne bli tatt opp til mastergradsstudiet må gjennomsnittskarakteren på bachelorgradsstudiet være C eller bedre.

Kandidater med gode resultater fra sin mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap kan søke opptak til doktorgradsstudier (PhD-grad) for en videre forskerkarriere.

Foreløpig ikke tilgjengelig