Studieretning:

Marked og ledelse

Tilhører studiet:
Studieretning:

Marked og ledelse

Tilhører studiet:
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist

15. april

Søking og opptak
Slik søker du

Studiet er under revisjon. Eventuelle endringer og studieplan vil være på plass før søknadsfristen går ut.

Spørsmål om studiet

Sogn-Grundvåg, Marit

Studierådgiver


Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
VALG
3. semester (høst)
Anbefalt emne for studenter med spesialisering markedsføring (både 30 stp og 60 stp). Emnet vil bidra positivt til masteroppgaven:
4. semester (vår)
eller
FSK-3960 er 60-poengs masteroppgave, mens FSK-3961 er 30-poengs masteroppgave
............................................
Valgemner 2. semester (vår)
Oppdatert 18.11.2020
Foreløpig ikke tilgjengelig