Spørsmål om studiet
Presentasjon.bmp-Bredde-180px-
Arne Eek

Seniorrådgiver


personkort-a.jpg
Anders Aarbø

Rådgiver ved fellestjenesten for opptak


Koronaviruset: Vi venter på myndighetenes vurdering før vi kan si om det blir endringer og tilpasninger ved studiestart og i gjennomføringen av høstsemesteret 2020