Bachelor i statsvitenskap - deltid over 6 år

Forslag til studieløp bachelor i statsvitenskap 6 år

1.semester Høst 
STV-1000 Politisk analyse, nettbasert 
 
2.semester Vår 
STV-1002 Offentlig politikk og administrasjon: Institusjoner og prosesser i norsk politikk 
EXF-0712 Examen facultatum ved HSL-fakultetet, nettbasert 
 
 
3.semester Høst 
STV-1001 Politisk teori: Historiske og aktuelle perspektiver 
 
4.semester Vår 
STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk 
FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert 
 
5.semester Høst 
STV-1004 Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner 
STV-1005 Global politikk: Innføring i internasjonale og transnasjonale relasjoner 
 
6.semester Vår 
SVF-1051 Samfunnsvitenskapelig metode, nettbasert 

7.semester Høst 
STV-2000-emne 
 
8.semester Vår 
Valgemne/STV-2000-nivå 
Valgemne/STV-2000-nivå 
  
9.semester Høst 
Valgemne/STV-2000-nivå 
 
 
10.semester Vår  
Valgemne/STV-2000-nivå 
Valgemne/STV-2000-nivå 
 
11.semester Høst  
Valgemne/STV-2000-nivå 
 
12.semester Vår  
STV-2020 Bachelorgradsoppgave 

Ansvarlig for siden: Elisabeth Thørring Dalsbø
opprettet: 27.01.2023