Høsten 2022: Emnebeskrivelse PED-6105 Minoritetspedagogikk

Emnebeskrivelsen for PED-6105 Minoritetspedagogikk i et spesialpedagogisk perspektiv er tilgjengelig i emnekatalogen på nett: https://uit.no/utdanning/emner/emne/766287/ped-6105

Ansvarlig for siden: Linda Pettersen
opprettet: 15.03.2022