Oppstart barnehagelærerutdanningen UiT, studiested Alta

Velkommen som student til barnehagelærerutdanningen ved UiT, studiested Alta.

På vegne av faglærere og administrativt ansatte ved barnehagelærerutdanning (BLU) studiested Alta vil jeg ønske deg hjertelig velkommen til barnehagelærerstudiet.

Oppstart på studiet er onsdag 12. august 2020 kl. 0830 på rom 1087, Follumsv 39. Vær oppmerksom på at første samling er fra 12.08 til og med fredag 14.08 kl 15:45, og fra mandag 17.08 kl 08:30 til og med 21.08 kl 15:45.

Første emne på studiet er Barns utvikling, lek og læring (BULL) med emnekode BLU–1024. Faglærere på emnet er Merete Daniloff (emneansvarlig), Mariann Andersen (emneansvarlig), Tove Aagnes Utsi og Inger Wallem Krempig.

Du må ha med deg:

PC/Mac

Klær og sko til tur og til å være ute i (Viktig da vi skal være en del ute allerede fra første dag!)

Lov om barnehager 

Rammeplan for barnehager 

Pensumbøkene for første samling.

I tillegg kommer en digital artikkelsamling som vil bli tilgjengelig på læringsplattformen Canvas når du har betalt semesteravgift. Ukeoversikt og all annen informasjon du trenger om emnet vil du også finne på Canvas.

Annen nyttig informasjon før oppstart:

Korona og undervisning:
Vi planlegger for et hybridsemester høsten 2020, men tar forbehold om endringer. Ved et hybridsemester vil undervisningen være en veksling mellom digital undervisning, undervisning inne og undervisning ute. Studentene må gjøre seg kjent med de smittevernsråd som er utarbeidet for opphold på UiT’s områder.

Oppdatert informasjon om Korona

Smittevernråd

Årsplan for studieåret 2020-2021

Politiattest skal leveres snarest mulig, og seinest 1. september,  til praksiskoordinator Torstein Estensen torstein.estensen@uit.no 

Sjekkliste for deg som er ny student.

Informasjon om studiested Alta

 

Vennlig hilsen
Beathe Sætveit                                  Merete Daniloff og Mariann Andersen
Studieleder                                              Faglærere/emneansvarlige
Ansvarlig for siden: Anita Evensen
Sist oppdatert: 21.07.2020 17:42