Valg av emnegruppe


5. semester BED-2020 Investering og finansiering SOK-2032 Internasjonal handel og økonomisk geografi Valgemne
6. semester SOK-2050 Dissertation in Economics Valgemne Valgemne

Anbefalte valgemner innen profilering samfunnsøkonomi:

  • BED-2056 Introduction to Data Science (Høst)
  • BED-2032 Corporate Finance (Vår)
  • BED-2060 Social Inequalities in Modern Society

 

Studenten kan også velge andre emner ved UiT, men er da selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med de obligatoriske emnene. Studenten må også selv sjekke at det ikke er faglig overlapp mot andre emner som inngår i bachelorgraden. Det vil variere noe hvilke av de overnevnte valgemnene som tilbys de ulike årene.

 

Studentene kan også bruke emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner som sine valgfrie emner. Godkjenning og innpasning av slike emner skal gjøres av studieavdelingen ved Handelshøgskolen.


5. semester Valgfritt emne Valgfritt emne Valgfritt emne
6. semester Valgfritt emne Valgfritt emne Valgfritt emne

Du kan i denne emnegruppen selv komponere innholdet i siste studieår av bachelorgraden i samfunnsøkonomi.

 

Velger du denne emnegruppen er du selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer. Studenten må også selv sjekke at det ikke er faglig overlapp mot andre emner som inngår i bachelorgraden.


Studentene kan også bruke emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner som valgfrie emner. Godkjenning og innpasning av slike emner skal gjøres av studieavdelingen ved Handelshøgskolen.


5.semester

 

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

6.semester

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

 

Det er tilrettelagt for utenlandsopphold ved at studentene kan velge emnegruppe utland.

Studenter som ønsker å reise på utveksling i kun ett semester, kan ta de resterende 30 studiepoengene av tredjeåret som valgfrie emner. For at bachelorstudenten skal få godkjent emnegruppe utland må de ha tatt minimum 20 studiepoeng i utlandet.

 

Et utenlandsopphold vil gi erfaringer som gjør kandidaten mer attraktiv i yrkessammenheng. Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Internasjonalisering ved BFE»

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

 
Ansvarlig for siden: Maria Johansen Zachariassen
Sist oppdatert: 20.05.2020