Ny opptaksordning for profesjonsstudiet i psykologi

UiT tar opp to kull til profesjonsstudiet i psykologi i 2020: Ett gjennom Samordna opptak på grunnlag av resultatene fra videregående skole (generell studiekompetanse), og ett gjennom lokalt opptak på grunnlag av resultatene fra årsstudiet.

Opptaksordningen til profesjonsstudiet i psykologi endres fra og med 2020. Tidligere har årsstudiet i psykologi vært opptaksgrunnlag, men fra høsten 2020 kan man søke det nye seksårige integrerte profesjonsstudiet via Samordna opptak.

Som overgangsordning vil det i 2020 for siste gang være et lokalt opptak med årsstudiet som opptaksgrunnlag. En søker lokalt opptak via Søknadsweb.

Fra og med 2021 vil ikke årsstudiet i psykologi være grunnlag for opptak til profesjonsstudiet.

Her finner du studieprogrammene i studiekatalogen: 

Vi gjør oppmerksom på at vi fortsatt vil tilby et årsstudium i psykologi, men dette vil etter 2020 ikke lenger være opptaksgrunnlag til profesjonsstudiet i psykologi ved UiT.

For mer informasjon om opptak til instituttets studietilbud henvises det til våre nettsider, nettsidene til Samordna opptak og UiTs studiekatalog.


Søker må ha fullført og bestått årsstudiet i psykologi ved et av universitetene i Norge eller dokumentere tilsvarende utdanning. Oppbyggingen av årsstudiet fastsettes av det enkelte universitet. Minst 30 studiepoeng skal bestå av en innføring i generell psykologi (allmennpsykologi) og en innføring i psykologiens historie og metoder. Søker må dessuten ha fullført og bestått examen philosophicum og examen facultatum/PSY-0700, Tenkning, læring og skriving i høyere utdanning.

Du er kvalifisert om du har et fullstendig Årsstudie i psykologi fra følgende universitet og høgskoler:

 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Bergen
 • Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
 • Høgskolen Innlandet
 • Ansgar teologiske høyskole
 • Bjørknes Høyskole
 • NKI

NB:  Exphil og Exfac må være en del av opptaksgrunnlaget, men regnes ikke med i karaktersnittet

 

Gjelder søkere som har sendt klage på karakter i opptaksgrunnlaget samtidig som de søker opptak til profesjonsstudiet:

Ved opptakt til profesjonsstudiet gjelder karakteren som er dokumentert i søknaden innen 1. juli, selv om du har sendt klage på karakteren.  Dersom du får en bedre karakter etter klagebehandlingen, kan du søke opptak til profesjonsstudiet neste år på grunnlag av nye karakterer.

 

NB!

Etter vedtak i Programstyret i psykologi 1. september 2016 kreves det at studenter som søker om opptak til Profesjonsstudiet i psykologi fra høsten 2016 har et opptaksgrunnlag som følger ny eller gammel studieplan. Det vil ikke godkjennes en kombinasjon av disse studieplanene. Årsaken til det er at søkere vil mangle/har for mange studiepoeng i ulike deler av opptaksgrunnlaget ved å kombinere ny og gammel studieplan. 

Dersom søkere ønsker å erstatte emner fra gammel studieplan, må både PSY-1000, Fenomenbeskrevet psykologi og PSY-1002, Psykologisk metodologi I erstattes av PSY-1010, Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi og PSY-1012, Psykologisk metodologi.


Ved opptak til profesjonsstudiet i Psykologi ved UiT Norges arktiske universitet deles søkerne inn i forskjellige opptaksgrupper/kvoter. Det er tre hovedgrupper som i grove trekk baserer seg på: 

 1. Søkere med Nordnorsk tilhørighet,
 2. Søkere med samisk bakgrunn 
 3. Søkere som ikke tilhører de to andre.

Institutt for Psykologi tar fra høsten 2016 opp 49 studenter på hvert kull. Av disse 49 plassene er 60% forbeholdt søkere med Nordnorsk tilhørighet (29 plasser). Av disse 29 plassene er inntil 2 plasser forbeholdt søkere med samisk bakgrunn. De resterende 40% (20 plasser) inngår i den såkalte generelle kvoten, hvor søkerne rangeres utelukkende ut fra karakter på introduksjonsstudiet i psykologi.

For spørsmål som omhandler kvote, ta kontakt med opptakskontoret ved uit: Søking og opptak UiT

 


Det er krav om politiattest ved opptak til studier der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring. 

Pelle PolitibilVed søknad om opptak til profesjonsstudiet i psykologi skal de studentene som får tilbud om opptak levere politiattest etter reglene i Forskrift om opptak til høyere utdanning.

Dersom politiattesten viser at vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep eller grove voldsforbrytelser, kan dette få konsekvenser for gjennomføringen av studiene.

Søkere som ikke har merknad på politiattesten skal levere denne til lærestedet senest innen studiestart. Søkere som har merknad på politiattesten skal levere denne til lærestedet senest innen fristen for å takke ja til studieplassen. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Dersom en har merknader i politiattesten på paragrafene nedenfor må det særskilt vurderes om søkeren er opptaksberettiget.
§162 = narkotikaforbrytelser og organisert kriminaliltet
§194-214 = seksualforbrytelser
§219 = familievold og frihetsberøvelser i familierelasjon
§224 = menneskehandel
§229 = legemebeskadigelse
§231 = grov legemebeskadigelse
§233 = drap
§267-268 = ran

Skikkethetsansvarlig: Jørgen Sundby

Les mer om krav til politiattest i Forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.Hva er søknadsfristen?

Søknadsfristen er 15. april.

Hva er snittet for opptak til profesjonsstudiet i psykologi?

 • I 2019 var snittet (lokalt opptak): nordnorsk kvote: 4,77. Generell kvote: 5.

 • Ettersom det er første gang studenter tas opp til profesjonsstudiet i psykologi ved UiT via Samordna opptak kan ikke poenggrensen oppgis foreløpig. Nettsidene oppdateres med informasjon om dette når opptaket er ferdigstilt. 

Hvordan regnes karaktersnittet ut (lokalt opptak)?

Karaktersnittet regnes ut fra utvalgte karakterer fra gjennomført årsstudie. (Se opptaksgrunnlag). Karaktersnittet over er det gjennomsnittlige karaktersnittet blandt de som fikk tilbud om opptak til studiet i 2019.

Hva er opptakskravet for profesjonsstudiet i psykologi?

Opptaksordningen til profesjonsstudiet i psykologi endres fra og med 2020. Tidligere har årsstudiet i psykologi vært opptaksgrunnlag. Fra og med høsten 2020 kan man søke profesjonsstudiet basert på resultater fra videregående skole via Samordna opptak. Som en overgangsordning kan man også i 2020 søke profesjonstudiet i psykologi basert på resultater fra årsstudiet. Fra og med 2021 vil ikke årsstudiet i psykologi være grunnlag for opptak til profesjonstudiet. 

Kan jeg søke på begge opptaksordningene samtidig i år?

Ja, dersom du har bestått årsstudiet i psykologi eller gjennomfører det inneværende år, kan du søke både på lokalt opptak med årsstudiekarakterer, og på samordna opptak med vitnemål fra videregående.

Hva skjer om jeg allerede har tatt årsstudiet i psykologi og kommer inn via Samordna opptak?

Studenter som kommer inn via Samordna opptak og som allerede har bestått årsstudiet, men som ikke kommer inn via lokalt opptak vil få innpasset årsstudiet som første år på profesjonsstudiet. Vi vil tilstrebe at disse studentene får plass på 'lokalt opptak'-kullet slik at de kan gå direkte videre på profesjonsstudiet. Det er imidlertid ikke et krav å få plass på et annet kull enn det man har kommet inn på, og man må derfor påregne å måtte vente et år, for så å følge sitt kull videre i løpet.

Når kan man forvente å få svar på søknaden?

Studiesøkere kan forvente svar på søknaden i midten av juli.

Hvor mange studieplasser er det på profesjonsstudiet?

I 2020 tar vi opp studenter til to kull, det er 49 studieplasser per kull. 

 • Kull 2020 LO: Gjennom lokalt opptak basert på årsstudiet, hvor man kommer inn på det gamle profesjonsstudiet, altså på andre studieår totalt.
 • Kull 2020 SO: Gjennom samordna opptak, hvor man kommer inn på det nye, integrerte profesjonsstudiet, altså på første studieår totalt.

Det er altså tilsammen 98 plasser å søke på i 2020, men tilhørende to ulike kull som vil starte på to ulike steder i studieløpet. 

Hvor sender jeg inn dokumentasjon for nordnorsk kvote, vitnemål etc.

Dokumentasjon skal sendes/lastes opp til Samordna opptak eller Opptakskontoret ved UiT. Er du usikker eller har spørsmål om dette, ta kontakt med Samordna opptak eller Opptakskontoret ved UiT.

Hvor sender jeg inn dokumentasjon for politiattest ved søknad?

Politiattester sendes til post@psyk.uit.no 

Hvor mange tas inn på nordnorsk kvote og samisk kvote?

Nordnorsk kvote: 60%. Samisk kvote: inntil 2 plasser.

De som skal søke om opptak på bakgrunn av Nordnorsk kvote må legge ved bekreftelse på dette innen søknadsfrist 15. april.

Har jeg rett til å søke under nordnorsk kvote?

Her finner du informasjon om hva som må til for at du skal kunne søke under nordnorsk kvote.

Hvordan påvirker korona-situasjonen eksamen på årsstudiet og hvordan kan karakterene på eventuelle hjemmeeksamener sammenlignes med skoleeksamenene tidligere studenter har tatt?

Vi er nå i en unntakssituasjon, hvor vi ikke kommer forbi at det vil bli en del kompromisser og ikke-optimale løsninger. 1) Vi har ikke lov til å gjennomføre eksamen på campus i vår. 2) Utsetter vi eksamen til høsten, fratar vi årets kull muligheten til å søke opptak, og til å bestå de to siste emnene på årsstudiet nå i vår.

Å legge om til hjemmeeksamen er med andre ord det eneste vi faktisk kan gjøre i denne situasjonen. Det står ikke noe sted at opptaksgrunnlaget skal være basert på en spesifikk eksamensform. Opptaksgrunnlaget til profesjon er karakterene fra psykologiemnene på årsstudiet, og ved andre årsstudier kan eksamensformen være annerledes enn ved UiT, uten at det diskvalifiserer studenter derfra fra å søke. Endret eksamensform er ergo ikke i seg selv noe som endrer sammenligningsgrunnlaget. 

Vi jobber med å lage en hjemmeeksamensvariant som tar høyde for situasjonen vi er i. Det viktigste er å legge til rette for at studentene skal bli prøvd i læringsutbytteoppnåelse på en rettferdig måte, slik at rangeringen gjenspeiler kunnskapsnivå så godt som mulig - både internt i kullet, og sammenlignet med dere søkere som ikke tar eksamen nå i vår.

Årets kull er nok påvirket av den situasjonen de står oppe i nå, med digital undervisning, mindre tilgjengelighet på medstudenter, usikkerhet, noen har barn de må ta seg av hjemme og får ikke lest, og andre er kanskje syke. Uavhengig av hvordan eksamen blir seende ut, vil de antakelig bli stående med et noe annet utgangspunkt enn tidligere kull. Nå får de dessuten kanskje en litt annen type eksamen enn det de hittil har forberedt seg på. Det er med andre ord mange hensyn å ta, men vi forsøker å balansere dem så godt vi kan.

Hvordan påvirker korona-situasjonen opptaket?

Opptak til høyere utdanning går som planlagt. Se samordna opptak og uit.no/korona for mer informasjon.

 

 
Ansvarlig for siden: Trine Krane
Sist oppdatert: 30.07.2020 09:17