Kvensk

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1.-7. master:
Se flere utdanninger med Kvensk sist på denne siden. 

Du kan ta kvensk som fag i grunnskolelærerutdanningen for trinn 1.-7. master og  grunnskolelærerutdanningen for trinn 5.-10. master. 

Dette blir ett av dine undervisningsfag. 
Du tar 15 studiepoeng første studieåret, 15 studiepoeng andre studieåret og 30 studiepoeng tredje studieår.

Det stilles ingen formelle krav om forkunnskaper. For å kunne følge progresjonen i undervisningen anbefales det likevel minst 10 studiepoengs grunnkurs i kvensk eller tilsvarende kunnskaper. Disse kan for eksempel være tidligere studier i kvensk eller finsk ved universitet eller videregående skole.

Det er Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, studiested Alta som har ansvar for dette.
Parallelt med tilbudet Kvensk i lærerutdanningen tilbys kvensk også som videreutdanning for lærere.


Andre utdanninger kvensk:

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn studiested Alta

Kvensk og finsk, bachelor studiested Tromsø

Kvensk og finsk, master studiested Tromsø

Enkeltemne grunnkurs i kvensk studiested Tromsø 

Søk om studieplass: Ledige studieplasser høsten 2020

Stipend: Fra høsten 2020 kan du søke stipend
Ansvarlig for siden: Anita Evensen
Sist oppdatert: 20.07.2020 16:27