OSS - Ofte stilte spørsmål

Oversikt over samlinger undervisningsåret 2021-2022 

  • 12.-15. august. 
  • 30. september – 3. oktober 
  • 11.-14 november   
  • 12.-16 januar. 
  • 24.-27. februar  
  • 7.-10. april  
  • 19.-22 mai

Må man bo i Tromsø for å kunne gjennomføre Forfatterstudiet?
Det er ikke nødvendig å bo i Tromsø, men det er krav om deltakelse på minst 80% av undervisningen.

Hvor kan man bo under samlingene?
Folk bor på veldig ulike steder: Smart hotell, Viking hotell, Tromsø Bed&Books. Det siste alternativet innebærer tilgang kjøkken/kjøleskap og mulighet til å lage egen mat.

Koster studiet noe?
Studiet er gratis, men du må betale semesteravgift, og evt studiemateriell. Boutgifter i forbindelse med samlingene dekkes også av den enkelte student.

Mulig å få lån hos Lånekassen?
Ja, det er mulig å få lån hos Lånekassen

Hvilke år er det opptak til Forfatterstudium 1, Forfatterstudium 2 og Forfatterstudium 3?
Forfatterstudium 1 og 3 tilbys samme år: 2022, 2024, 2026 osv
Forfatterstudium 2: 2021, 2023, 2025 osv

Må man ha gjennomført Forfatterstudium 1 for å kunne søke på Forfatterstudium 2 og Forfatterstudium 3?
Opptak til Forfatterstudium 2 krever fullført Forfatterstudium 1 eller tilsvarende formell utdanning både når det gjelder faglig nivå og omfang (minst 60 studiepoeng) eller annet dokumenterbart skjønnlitterært arbeid (i form av bok utgitt på forlag med redaksjonell bearbeidelse).

Opptak til Forfatterstudium 3 krever fullført Forfatterstudium 1 og Forfatterstudium 2 eller tilsvarende formell utdanning både når det gjelder faglig nivå og omfang (minst 120 studiepoeng til sammen) eller annet relevant og dokumenterbart skjønnlitterært arbeid (i form av bok/bøker utgitt på forlag med redaksjonell bearbeidelse)

Opptaksperiode – hva skjer
Etter søknadsfristen utløp blir tekstene til alle som har godkjent søknad vurdert av opptakskomiteen. Opptakskomiteen leser gjennom alle tekstene, og fatter vedtak om hvilke søkere som skal tilbys plass ved studiet. Alle søkere blir informert om resultatet av opptaksprøven.

Får man tilbakemelding på innsendt tekst ved avslag på opptak?
Vi har dessverre ikke mulighet til å gi individuelle tilbakemeldinger på de innsendte tekstene 
Ansvarlig for siden: Merete Blichfeldt
Sist oppdatert: 17.12.2020