Valg av emnegruppe

Det tredje studieåret (5. og 6. semester) kan studentene velge blant følgende emnegrupper:

Emnegruppe ledelse og innovasjon

5.semester

BED-2040NETT Personalledelse BED-1009F Innovasjon og entreprenørskap BED-XXXX Strategiske anskaffelser
6.semester BED-2034NETT Organisasjonspsykologi BED-2036F Praktisk bedriftsutvikling BED-2201 Bacheloroppgave

Gjennom denne emnegruppen skal studentene få en faglig forståelse for det å skulle fylle ledelsesfunksjonen. Viktige element i dette er på den ene siden kompetanse i personalledelse,  innovasjon og entreprenørskap, organisasjonspsykologi og strategi og på den annen side kompetanse om ulike ledelses- og utviklingsverktøy. De skal tilegne seg juridisk kunnskaper på et nivå som gjør dem i stand til å vurdere når virksomheten trenger å aktivere juridisk spesialkompetanse.

Alternativt kan studentene velge andre emner fra UiT Norges Arktiske Universitet, men de er da selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med de oppsatte emnene.

Studentene kan også bruke emner (erstatte eller innpasse) tatt ved andre utdanningsinstitusjoner eller andre studieprogram ved UiT. Godkjenning og innpasning av slike emner skal gjøres av studieavdelingen ved Handelshøgskolen.


Emnegruppe økonomistyring og analyse

5.semester

BED-2032F Foretaksfinans (Corporate finance) BED-XXXX Regnskapsanalyse BED-XXXX Strategiske anskaffelser
6.semester BED-XXXXF Dataanalyse BED-2036F Praktisk bedriftsutvikling BED-2201 Bacheloroppgave

Gjennom denne emnegruppen skal studentene få en faglig forståelse for det å skulle fylle rollen som økonomiansvarlig. Viktige element i dette er på den ene siden kunnskaper i finansiering, regnskapsanalyse, strategiske anskaffelser og på den annen side kunnskaper om ulike analyseverktøy og hvordan disse kan komme i praktisk anvendelse i bedriftsutviklingsprosesser. De skal tilegne seg juridisk kunnskaper på et nivå som gjør dem i stand til å vurdere når virksomheten trenger å aktivere juridisk spesialkompetanse.

Alternativt kan studentene velge andre emner fra UiT Norges Arktiske Universitet, men de er da selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med de obligatoriske emnene.

Studentene kan også bruke emner (erstatte eller innpasse) tatt ved andre utdanningsinstitusjoner eller andre studieprogram ved UiT. Godkjenning og innpasning av slike emner skal gjøres av studieavdelingen ved Handelshøgskolen.

Emnegruppe utland

5.semester

Valgfritt emne som kan tas i utlandet Valgfritt emne som kan tas i utlandet Valgfritt emne som kan tas i utlandet
6.semester Valgfritt emne som kan tas i utlandet Valgfritt emne som kan tas i utlandet Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Det er tilrettelagt for utenlandsopphold ved at studentene kan velge emnegruppe utland.

Utbyttet av et studieopphold i utlandet vil erfaringsmessig bli best hvis studenten har gjennomført bachelorprogrammets grunnleggende emner. Et utenlandsopphold vil gi erfaringer som gjør kandidaten mer attraktiv i yrkessammenheng.

 




Ansvarlig for siden: Maria Johansen Zachariassen
Sist oppdatert: 04.03.2020 12:49