Videreutdanning i rus og psykisk helse med praktisk bruk av motiverende intervju

STUDIESTED: Narvik

Dette er et studietilbud som kombinerer studiet rus og psykiske lidelser med studiet i praktisk bruk av kognitive samtaleteknikker. Studiet er organisert slik at de to videreutdanningene utgjør hver sin modul som samlet sett utgjør 60 studiepoeng. Gjennom studiet vil du få en grunnleggende innføring i ulike tema som berører feltet rus og psykiske lidelser. Dette vil gi deg et kunnskapsfundament for å ivareta behovene til mennesker med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser. Studiet vil også gi deg kunnskap og praktiske ferdigheter i bruk av kognitive samtaleteknikker som retter seg direkte mot ruslidelser og psykiske lidelser. Dette gjøres i egne veiledningsgrupper. Dermed vil du som fagperson tilegne deg et samtaleterapeutisk verktøy i møtet med personer som har samtidige rus og psykiske lidelser.

Fakta

Varighet:2 Semestre
Studiested: Narvik
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Se under
Søknadsfrist:1. mars
Søknadskode:3058
Søk studiet

Bachelorgrad innen helse- og sosialfag eller pedagogiske fag, og minst ett års praksis.

Oppstart forutsetter tilstrekkelig antall studenter.Skip to main content