Videreutdanning for førskolelærere

STUDIESTED: Tromsø, Alta
MAILPCevu3.0.jpg

Flere av fagvalgene i UiTs lærerutdanninger kan tas som videreutdanning for ferdigutdannede lærere. For å ta et av emnene, søk på denne studieretten (finnes under videreutdanninger) på UiTs søknadsweb og skriv i merknadsfeltet hvilke emner du ønsker å ta.

Fakta

Varighet:
Studiested: Tromsø Alta
Studiepoeng:30
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Se under
Søknadsfrist:1. juni
Søknadskode:5001
Søk studiet

Informasjon om alle etter- og videreutdanningstilbud

For fullstendig oversikt over UiTs videreutdanningstilbud for lærere, førskolelærere og pedagoger. Se http://uit.no/ilp/evu

For mer informasjon om fagvalgene. Se
http://uit.no/ilp/evu/fagvalg

Oppgi i søknaden hvilket emne du søker på, blant følgende emner:

Campus Tromsø:

 • BLU-2011 Ledelse i barnehagen
 • BLU-2014 Friluftsliv og mestring for alle barn i barnehagen
 • BLU-2016 Småbarnspedagogikk
 • Også MUS-2003 Musikk og drama i barnehagen kan tas som videreutdanning for barnehagelærere. Man må da søke på enkeltemnestudierett (9199) på UiTs Søknadsweb før 01.06.17

 

Campus Alta:

 • BLU-2017 Tilpasset læringsmiljø og tidlig innsats
 • BLU-2021 Pedagogisk ledelse og veiledning

 

Emner utlyses med forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

Alle emnene er på 30 studiepoeng over 1 semester (høst).

Undervisning på de fleste emner vil gå parallelt, og lar seg dermed ikke kombinere.

Emnene er samlingsbasert og krever tilstedeværelse i undervisningen (se detaljer under hvert enkelt emne).

Opptakskravet til videreutdanning for førskolelærere er:

 • Fullført førskolelærerutdanning (FLU)
 • Fullført allmennlærerutdanning (ALU)
 • Fullført praktisk-estetisk lærerutdanning (PELU)
 • Fullført grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (GLU)
 • Fullført bachelorgrad i barnevern

For å ta et av emnene, søk på videreutdanning på UiTs søknadsweb.
Skriv i merknadsfeltet hvilket emne du ønsker å ta.Kontakt
Sigurd Langseth-1-2 cropped2.jpg

Sigurd Langseth


Seniorrådgiver - Koordinator for UiTs etter- og videreutdanningsaktivitet
Telefon: +4777644562 sigurd.langseth@uit.no

Bli student ved UiT!Spørsmål angående opptak?
Send e-post til ilp-opptak@uit.no