Hørelære med didaktikk og praksis 2

STUDIESTED: Tromsø
Hørelære.jpg

 

 

 

Fakta

Varighet:2 Semestre
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:30
Gradsnavn:
Opptakskrav: Hørelære med didaktikk og praksis 1 eller tilsvarende utdanning
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:8035
Søk studiet

Egne ferdigheter med spesiell vekt på audiering i forbindelse med flerstemmig musikalske forløp, i tillegg arbeid med komplekse rytmestrukturer og fritonale musikalske forløp.

Voksenpedagogikk, musikkpedagogikk og didaktikk knyttet til undervisning på høyere nivå.

Mål og metode i hørelærefaget når det inngår i en yrkesrettet musikkutdanning.

Arbeid med forskjellige retninger innen didaktikk i hørelærefaget, herunder organisering og tilrettelegging av undervisning i forbindelse med kontekstspesifikk undervisning, for eksempel undervisning rettet mot instrumentgrupper eller rettet mot ensemblevirksomhet.

Etter bestått studium skal studenten kunne:

  • videreutvikle egne ferdigheter i hørelære
  • tilegne seg kunnskaper om og få erfaring med undervisning i hørelære på videregående nivå og i profesjonsutdanninger i musikk
  • benytte piano som arbeidsredskap i undervisningen

Hørelære med didaktikk og praksis 1 eller tilsvarende utdanning

Studiet igangsettes med forbehold om tilstrekkelig antall studenter.

Studiet er adgangsregulert.

Studiet går over 2 semester med undervisning i mindre grupper. Kan være samlingsbasert med konsentrert undervisning.

Veiledning og individuell oppfølging.

Obligatorisk observasjon og individuell undervisningspraksis i hørelærefaget primært med elever på høgskole/universitetsniv/musikkonservatoriet. Omfang 40 - 50 timer.Kontakt
Hilde Blix.jpg

Blix, Hilde


Dosent
Telefon: 77660532 hilde.blix@uit.no

Relaterte yrker
Skip to main content