dette studieprogrammet er ikke tilgjengelig
Dette studieprogrammet tilbys ikke på nåværende tidspunkt
Magne-Petter Sollid

Studieleder nautikk / Faggruppeleder maritime fag 

Underviser i nautiske og maritime fag som navigasjon, navigasjonsystemer, skipsstabilitet, dynamisk posisjonering mm.  

Kåre Johansen.jpg
Kåre Johansen

Underviser i skipstekniske fagretninger (stabilitet, lasting/lossing og skrogteknikk) innen nautiske og maritime fag