Kammermusikk

STUDIESTED: Tromsø
Strykekvartett-Teorifagbygget-Studiekatalog-380px-

Dette er et videreutdanningsstudium, men kan også være et valgemne i annen utdanning. Studiet går over to semester. Studiet kan tas med alle instrumenter i klassisk sjanger. Med utgangspunkt i studentenes hovedinstrumenter blir det satt sammen funksjonelle grupper blant konservatoriets studenter eller andre musikere på høyt nivå.

Fakta

Varighet:2 Semestre
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:30
Gradsnavn:
Opptakskrav:Fagstudium i musikkutdanning 1. avdeling eller tilsvarende
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:8005
Søk studiet
Dette er et videreutdanningsstudium, men kan også være et valgemne i annen utdanning. Studiet går over to semester. Studiet kan tas med alle instrumenter i klassisk sjanger. Med utgangspunkt i studentenes hovedinstrumenter blir det satt sammen funksjonelle grupper blant konservatoriets studenter eller andre musikere på høyt nivå.
Studenter som ikke har bestått støttedisiplinen Lytting og gehør 2 (5 sp), må ta støttedisiplinen i tillegg til studieenheten.
Studentene veiledes i ensemblet av flere lærere, men skal ha én hovedveileder som følger dem gjennom hele studiet. Klasseundervisning i partiturstudier.

Videreutvikle sine ferdigheter og spesialisere seg for utøvende virksomhet i kammermusikk i klassisk sjanger.

Fagstudium i musikkutøving, 1.avdeling eller høgere utdanning med min.120 sp musikk med utøvende nivå tilsvarende emnene MUS-2201 eller MUS-1202.
Opptaksprøve: Kun ved behov for rangering.

Studiet er adgangsregulert.

Semesterprøve i 1. semester.  

Eksamenskonsert på 30 min., med individuell utøvende prestasjon som vurderes med bestått/ikke bestått.
Innlevering av repertoarlister: 

  • Kammermusikk: 90 min
  • Offentlig framført: 30 min.

Obligatorisk deltakelse i ulike samspillgrupper og ensembler. Framføringer og konsertdeltakelse.

Kan gjennomføres for inntil ett semester. Eksamen avlegges ved Universitetet i Tromsø.

Musiker, musikkarbeider.


Kontakt
Lars-Lien.jpg

Lars Lien


Førsteamanuensis
Telefon: +4777660559 lars.lien@uit.no

Arne-Elvemo.jpg

Arne Elvemo


Førstekonsulent
Telefon: +4777660583 Mobil: 926 01 458 arne.elvemo@uit.no

Relaterte yrker
Skip to main content