Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

spring 2017

AUT-2008 Industrial Data Communication - 10 ECTS

Sist endret: 07.03.2017

The course is provided by

Faculty of Engineering Science and Technology

Location

Ukjent |

Date for examination

Skriftlig prø
ve 01.06.2017

The date for the exam can be changed. The final date will be announced in the StudentWeb early in May and early in November.

Schedule