UiT-frokost: Menneskerettighetsbrudd i Ukraina

Hvordan granskes menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser i Ukraina?

For å svare på dette har vi invitert Erik Møse til UiT-frokost mandag 19. juni. Møse leder for FNs undersøkelseskommisjon om Ukraina som skal etterforske krigsforbrytelser, menneskerettighetsbrudd, brudd på humanitær lov og andre forbrytelser begått i forbindelse med Russlands krig mot Ukraina. Møse har bakgrunn som høyesterettsdommer i Norge og dommer i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Han vil fortelle om hvordan dette viktige arbeidet gjennomføres og hvilke utfordringer det innebærer. Møse vil også svare på spørsmål fra publikum.

Erik Møse (født 9. oktober 1950 i Oslo) er en norsk jurist og tidligere høyesterettsdommer. Han var dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg fra 2011 til 2018. Møse tiltrådte som dommer i Norges Høyesterett 15. august 2009 og hadde permisjon fra Høyesterett i den tiden var dommer i menneskerettsdomstolen, fra 2011 til 2018. Før han ble høyesterettsdommer var han dommer ved FNs straffedomstol for Rwanda i Tanzania, som behandlet saker knyttet til folkemordet i Rwanda i 1994. Han var domstolens visepresident fra 1999 til 2003 og president fra 2003 til 2007.

Arrangementet foregår på B-1005 på HSL-fakultetet mandag 19. juni klokken 11. Enkel lunsj serveres fra klokken 10.30. Vel møtt!

Når: 19.06.23 kl 10.30–12.00
Hvor: Auditorium B-1005
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Jonas Stein
Legg i kalender