EKSAMENSVAKTER - Kongsbakken VGS

EKSAMENSVAKTER

 

Kongsbakken videregående skole har i forbindelse med vårens eksamensavvikling behov for eksamensvakter i tidsrommet 19. mai – 02. juni, særskilt behov er datoene 22., 23., og 26. mai. Arbeidstid for vakter er som regel 08.00 – 15.00. Interesserte bes ta kontakt på tlf. 77647313 / 77647300, eller sende e-post med kort info om sin bakgrunn og kontaktinformasjon til june.heide@tffk.no innen fredag 30. april 2023.

Målgruppe: alle
Frist: 30.04.2023
Ansvarlig: Langseth, Sigurd