Helgelandssykehuset søker ingeniører og teknikere innefor medisinsk teknologi

Helgelandssykehuset HF har et stort behov for ingeniører og teknikere innenfor Medisinsk Teknologi.
Vi søker derfor etter nyutdannede innen retningene:

  • Medisinsk teknologi
  • Elektronikk
  • Automatisering og elektronikkdesign
  • Mekatronikk


Har dere noen steder dere kan være behjelpelig med å videreformidle vedlagte annonse, (facbook-sider, interne studentsider, oppslag etc..)
Vi har i lengre tid forsøkt oss på ordinære annonseringsmekanismer, men har ikke lykkes spesielt med dette.
Den vil selvfølgelig også bli annonsert via rekrutteringsbyrå, men vi har stor tro på at ved å henvende oss direkte til studiesteder vil vi ha større treffprosent.

Med vennlig hilsen

Bjørn Kjærstad | Områdesjef
Medisinsk teknisk område
Tlf: +47 95 20 74 25

Målgruppe: alle
Frist: 31.08.2022
Ansvarlig: Svendsen, Elin