Hvem er du når verden brenner?

Kunne du satt deg selv og dine nærmeste i fare for å kjempe for landet ditt? I ei tid hvor det er lite av alt, hva er du villig til å se gjennom fingrene med for å ha brød og vann på bordet? Hvem stoler du på, når verden rundt deg brenner?  

Verdenskrigen rammet Nord-Norge bredt og brutalt. Det var en total krig, hvor hele samfunnet var involvert. Krigens lover gjaldt ikke, og verken infrastruktur, bebyggelse eller liv ble spart. Folkene som levde sine liv i krigsdramaet, ble ofte stilt i vanskelige, nærmest umulige dilemmaer. Mange gjorde en betydelig innsats, med enorm risiko, for å kjempe for landet sitt.  Derfor omtales krigen i nord gjerne som folkets krig.

 I denne utstillingen går vi inn i seks personers liv i et øyeblikk hvor de skal ta et avgjørende valg. Den enkeltes historie – de små tingene, det familiære, det levde livet – er innfallsvinkelen til den store historien. Fra Berlevåg i nord til Rana i sør beveger vi oss gjennom temaer som partisanenes motstandskamp, tvangsevakueringa, deportasjon av personer med jødisk bakgrunn, de alliertes angrep på Bjerkvik, de samiske grenselosene og norske bedrifters bidrag i bygging av tysk infrastruktur og krigsfangeleire.

Utstillingen trekker også linjer til i dag.

Utstillingens utforming oppfordrer til å bruke sansene, til å både se, høre og lukte deg til å bli bedre kjent med utstillingens hovedpersoner: Dagny, Ragnar, Rebekka, Johan, Anna og Hermann.

Starter: 28.05.22 kl 00.00
Slutter: 28.05.24 kl 00.00
Hvor: Norges arktiske universitetsmuseum
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Legg i kalender