Northern Lights Aid - feltarbeid blant flyktninger i Hellas

Northern Lights Aid (NLA) er en internasjonal, frivillig organisasjon som holder til i byen Kavala nord i Hellas. Formålet med organisasjonen er å forbedre livskvaliteten til flyktninger som oppholder seg i landet.

Vi ønsker med dette å invitere studenter ved UiT til en lærerik og meningsfull innsats for NLA, som en mulig del av deres bachelor- eller mastergrad. Flere fakulteter ved UiT tilbyr praksisemner/-opphold, og NLA vil gjerne være samarbeidspartner. Feltarbeidet kan kanskje også komme innunder Erasmus-ordningen – se vedlegg 1, som dokumenterer at dette allerede har vært tilfelle ved universiteter i andre europeiske land.

I forbindelse med praksisplasser ved en solidaritetsorganisasjon som vi her tilbyr, er det viktig å være klar over de etiske dilemmaer som reises ved eventuelle forskningsprosjekter i felt. Å utføre akademiske arbeider som direkte involverer sårbare grupper mennesker, gjennom intervjuer etc., vil kunne bryte med NLAs retningslinjer.

En praksisplass hos NLA innebærer først og fremst arbeidserfaring og perspektiver, og som vil komme studenten til gode som viktige bidrag i deres videre studie- og karriereløp. Eksempler på spennvidden i de hittil undersøkte temaer fremgår i vedlegg 1 og 2, og kan være det humanitære hjelpearbeidets organisering, hvordan man kan få til en verdig og effektiv distribusjon, samarbeidet mellom ulike NGO-er, hvordan man kan forbedre logistikken i bistandsarbeidet, asylsystemet i teori og praksis, samt gi erfaringsbasert grunnlag for vitenskapelig publisering i fagfellevurderte tidsskrifter (se eksempler fra publikasjonslisten i vedlegg 2).

Aktuelle fagområder for studenter som tilbys praksis i felt, kan være sosialantropologi, sosiologi, samfunnsgeografi, statsvitenskap, migrasjonsstudier, internasjonale relasjoner, engelskundervisning/-didaktikk, pedagogikk, psykologi, logistikk samt kultur- og utviklingsstudier.

Om dette er av interesse, er NLAs visepresident Rachel Bromell glad for å bli kontaktet. Bromell har oppdatert kunnskap om organisering av det daglige arbeidet i Kavala, og hvordan dette kan kombineres med universitetsstudier. Hun og det øvrige teamet av internasjonale frivillige ønsker å legge til rette for å oppfylle en trepartskontrakt, bl.a. ved å sette av tid til rapportskriving og veiledning fra instituttet som praksisstudentene er tilknyttet.
Bromell kan treffes på telefon +44 7936 435892, e-post: rachel@northernlightsaid.org

Ved flere læresteder har samarbeid med NLA og lignende NGO-er allerede vært en suksess. Her kan nevnes Heidi Mogstad og Henrik Kjellmo Larsen fra Norge, hvor feltarbeidet deres i Hellas i ettertid har ført til vitenskapelig publisering og akademiske grader. For Mogstads del innebærer det en nylig avlagt PhD-grad i sosialantropologi ved University of Cambridge (høsten 2021). Og for Henrik Kjellmo Larsen, en av NLAs grunnleggere, har feltarbeidet resultert i en mastergrad i utviklingsstudier, samt pågående arbeid med doktorgradsavhandling i sosiologi, ved Monash University i Australia (se vedlegg 2).

Når det gjelder NLA-frivilliges øvrige erfaringer fra praksisarbeid de senere år, viser vi til de vedlagte uttalelser fra studenter ved University of Leeds, Sciences Po Paris, American University of Paris og Glasgow University (se vedlegg 1).

Ved sistnevnte universitet resulterte kombinasjonen praksisstudent og feltarbeidet for NLA i en mastergrad, avlagt i 2020. Manon Louis-Puttick undersøkte de frivilliges erfaringer, og hvordan disse bidro til å etablere nye holdninger og forståelse av å være på flukt. I tillegg til det rike faglige og personlige utbyttet som hun gjør rede for i sin uttalelse i vedlegg 1, kan det nevnes at masteroppgaven hennes fikk en «First», og at hun i etterkant har vunnet «Professor John Briggs Award», samt blitt nominert til den prestisjefulle prisen fra «Gender and Feminist Geographies Research Group» i Storbritannia.

Vedlagt følger også mer informasjon om Northern Lights Aid (vedlegg 3).

Med vennlig hilsen
Kari Ronge og Maren Farmen
91159243 - 92818142

Vedlegg 1: NLA_2022-University Collaborations with Northern Lights Aid - Student Testimonies (januar 2022)
Vedlegg 2: NLA-Uttalelse fra doktorgradsstudent Henrik Kjellmo Larsen (mars 2022)
Vedlegg 3: NLA-Tilleggsopplysninger om Northern Lights Aid (februar 2022)

1

University Collaborations with Northern Lights Aid
Student Testimonies - January 2022


Abbe Cleverdon, University of Leeds, UK:
“I got in contact with the work placement department within my department at uni and set up a meeting with the careers and work placement officer. I told her of my experience so far - that I had wanted to find a placement within the third sector (charity) but was struggling to find anywhere that would pay at all, let alone enough to live on. A friend of mine had volunteered with NLA and suggested them as a potential avenue for charity work as a placement year. Presenting this to the placement officer at my university, she approved of the idea and informed me that as the placement would be in Greece, I would be eligible for the Erasmus+ grant. At this time (2019), the UK was still part of the EU, which was a requirement for the grant. The amount I received was dependent on the amount of hours I worked and the length of time I was out there - I had to fill in forms and a contract was drawn up with the relevant dates and information of the role I would fill, which was then sent to the Erasmus officer at university. Pending approval, I received the grant.
The uni were originally a bit apprehensive as the blanket summary of working with vulnerable communities raises questions of safeguarding and wellbeing. However, upon a risk assessment and a conversation with the field coordinator, the placement was approved. It was explained that NLA is situated outside the camp and caters to a relatively stable community of refugees and asylum seekers. Additionally, the organisation encourages regular breaks for long term volunteers and provides an excellent support system, therefore the potential risks were mitigated.
The benefits for the university include a connection to the charity, a unique avenue for a placement year for those students who might not want a corporate experience and returning students who are compassionate, hard working and have their priorities straight. I was also very grateful to the university for approving the placement, as I know on the surface the prospect was unusual.”
Pauline Fritz, Sciences Po Paris, France:
“University Cooperation: Sciences Po Paris and Northern Lights Aid.
I came to Northern Lights Aid as an undergraduate student at Sciences Po Paris in the Summer of 2018. Although I had been volunteering in the informal refugee camps in
2
Calais even before starting Uni, I was strongly supported by my university to continue this social engagement. Indeed, in order to graduate from Sciences Po all undergraduate students are required to go through a so called “Civic Learning Program”. It involves collecting empirical data and experiences while working with communities who face discrimination or social precarity and reflecting on these together with a theoretical citizenship issue in the final bachelor thesis.
While in Calais I had heard about different organisations working in Greece and had considered coming out, but it was probably this University Program that motivated me to apply and finally come to NLA. The 6 weeks I spent in Kavala that summer were short, but extremely forming. In retrospect, I often think about all the mistakes I made and stories I didn’t understand because I was so ignorant of the asylum system and the restrictive protection scheme in Europe. After that summer I continued working with asylum seekers in France and ended up writing my bachelor thesis on the criminalization of Civil Society Organizations and the implications for the concept of “European Citizenship”.
I know that many other Sciences Po students came out to join NLA as part of this program and in their own time. Many of them now raise awareness about the situation of refugees on the European External Border. Just recently a conference about the situation in Northern Greece has been organized and is scheduled to take place on the 7th of February.
Sephanie Alex, American University of Paris:
“My initial engagement at Northern Lights Aid was through my university Careers Department. Communications majors had the option to either do a thesis or find an approved volunteer/internship placement. I had volunteered with another organization that worked with refugees at my university, so I was keen to volunteer again. I was looking for a medium to long-term volunteer experience, to work closely with refugees, and to be able to provide a valuable contribution to the organization. Also, I wanted to volunteer at a relatively small organization because I wanted to be able to provide valuable input and learn from their current practices.
When the option was presented to volunteer at NLA, the organization ticked all my boxes. Everyone on the team was very accommodating to the research assignment required by my university that I had to submit at the end of the volunteer experience. I was able not just to volunteer but to work closely with incredible people who shared similar values and interests.
Based on my positive experience at NLA, I decided to do Masters's in International Development. Today, I currently work for a humanitarian charity that also helps refugees around the world.”
Manon Louis-Puttick, University of Glasgow, Scotland:
“I first joined NLA in 2019, in my final year of studying at the University of Glasgow. I found the organisation through Indigo Volunteers, as my priority was to find a project which aligned with my interests and knowledge of the context. I was also investigating the possibility of carrying out research for my undergraduate dissertation project, however I knew that there would be many ethical challenges to consider. My university ethics committee explained that, understandably, I could not carry out any research that directly involved any vulnerable groups of people. However, my research was focused on critically exploring the western concept of ‘voluntourism’, particularly in organisations that worked with people on the move. Consequently, I focused the research on my own experience of volunteering with NLA, as well as on other volunteers’ experiences who were working with NLA through the same time period as me. NLA and the team were very accommodating to my request of research, however made it clear that it should not interfere with my primary role as a volunteer, and in accordance with the university, requested that it not involve any vulnerable groups. This experience taught me a lot about being cautious with research in these environments, and I learnt extensively from NLA about both the values and harms of volunteering.
NLA provides services based on dignity and compassion, but also an environment to learn, to think critically about identity relations and various forms of activism. The conclusions of my research were based on the numerous ways that volunteers returned home and spread awareness to break down negative stereotypes so often dominant in western news. Many got involved in groups at home or university, and some entirely changed their career paths following their experience with NLA. Once I returned home, I became more involved with Student Action for Refugees, standing on the committee for two years as well as advocating for Equal Access campaigns at the university.”

2

NLA-Uttalelse fra doktorgradsstudent Henrik Kjellmo Larsen_mars 2022:
Arbeidet med flyktninger i Hellas fungerte som et transitorisk øyeblikk som meg. Min intensjon var å kun være i Helles i 4 dager, men dette ble til 4 måneder. Jeg hadde en bachelorgrad fra Business and Management fra Durham University i England, og hadde ikke funnet meg til rette i hvordan jeg skulle bruke denne kunnskapen til noen fornuftig. Møtet med mennesker på flukt gjorde at jeg fikk en realitetsorientering.
Det gikk opp for meg at det jeg velger å bruke tiden min på vil kunne ha direkte påvirkning på andre mennesker. Det høres banalt ut, men det er helt åpenbart et før og et etter dette møtet med mennesker på flukt.
Etter å ha arbeidet som feltkoordinator i fire måneder for den norske NGO-en Dråpen i Havet i perioden september-januar 2015/2016, var er jeg med på å grunnlegge Northern Lights Aid i januar 2016.
Da jeg dro tilbake til Norge var jeg sterkt preget av arbeidet jeg hadde utført, og startet å forske på frivillighet og bistandsarbeid. Dette ledet til en mastergrad i utviklingsstudier ved Monash University i Australia, og som videre (hittil) har ledet til to vitenskapelige publikasjoner samt fem populærvitenskapelige akademiske bloggposter publisert hos blant annet LSE og Oxford (se publikasjonslisten nedenfor). Jeg publiserer regelmessig også kronikker og debattinnlegg i norske medier basert på denne forskningen.
Som følger av erfaringene jeg hadde gjort meg som spontanfrivillig under en humanitær krise, startet jeg på en doktorgrad hvor jeg forsker på hvordan spontanfrivillighet i humanitære kriser påvirker individet i etterkant. Jeg ser videre på hvordan dette påvirker samfunnet rundt dem.
Jeg forteller denne historien for å eksemplifisere hvor betydningsfull turen til Hellas var for meg. Jeg snudde fullstendig opp ned på mine prioriteringer her i livet, både privat og akademisk.
Et opphold i Kavala med Northern Lights Aid vil være langt mer strukturert og organisert enn frivilligheten jeg deltok i, men jeg tror et slikt feltarbeid kan gi studenter tanker, opplevelser og ideer som kan forme deres videre akademiske og personlige liv. Det vil komme mange flere enn dem selv til gode, også relatert til forskning innen en rekke fagområder.
Jeg holder til i Oslo, og skulle det behov for en veileder i Norge eller deltagende part i en kontrakt så kan jeg gjerne stille til dette.
Publikasjonsliste Larsen, H.K. and Gordon, E. (2021) ‘Criminalising the right to seek asylum'. Oxford, Border Criminologies. Gordon, E. and Larsen, H.K. (2021) 'The violent inaction of the state and the camp as site of struggle: The perspectives of humanitarian actors in Moria Camp, Lesvos.' European Journal of International Security. Gordon, E. and Larsen, H.K. (2020) ‘Sea of Blood’: The Intended and Unintended Effects of the Criminalisation of Humanitarian Volunteers Rescuing Migrants in Distress at Sea’, Disasters. Larsen, H.K. and Gordon, E. Out of Site, Out of Mind? The Warwick Interdisciplinary Research Centre for International Development. Larsen, H.K. and Gordon, E. No More Morias’: How the World’s Worst Refugee Camp Was Destined to Fail. E-International Relations.
Gordon, E. and Larsen, H.K. Criminalising search and rescue activities can only lead to more deaths in the Mediterranean. London School of Economics and Political Science.

3

NLA-Tilleggsinformasjon om Northern Lights Aid (februar 2022):
NLA ble etablert som offisiell NGO i januar 2016. På nettsiden www.northernlightsaid.org kan man lese bakgrunnen til at de norske grunnleggerne tok initiativ til denne grasrotorganisasjonen, årsrapportene fra 2017 og fremover – samt mer konkret om hva den jobber med per nå, blant annet dette (hentet fra nettsiden «Hvem er vi?» 24.2.2022):
«NLA støtter Perigiali flyktningleir som rommer over 450 mennesker. De fleste av leirens innbyggere kommer fra Afghanistan, Syria og Irak. Omtrent halvparten av leirens befolkning er under 18 år og 80 av disse er under tre år. NLA tilbyr også støtte til flere greske lavinntektsfamilier.
Flyktningenes situasjon bærer preg av usikkerhet og ustabilitet. NLA arbeider derfor hardt for å tilby stabil og konsekvent støtte gjennom våre prosjekter, med fokus på utdanning, integrering og grunnleggende behov. Disse prosjektene omfatter et mor- og babyprogram som tilbyr grunnleggende hygieneartikler og en arena kun for kvinner, daglig engelskundervisning, klær og sko gjennom vår gratis secondhand gjenbruksbutikk, et verksted, en treningsgruppe og integreringsprogram gjennom vår nydelige grønnsakshage. Dette skjer i leide lokaler i gangavstand fra leiren.
Teamet vårt i Kavala består av internasjonale frivillige og frivillige flyktninger fra leiren. Vi samarbeider tett med lokale myndigheter og internasjonale organisasjoner for sammen å skape bærekraftige prosjekter til det beste for de som trenger oss.
(…)
Vår historie I september 2015 reiste grunnleggerne av Northern Lights Aid til øya Lesvos i Hellas som svar på den fremvoksende humanitære krisen. Behovet for hjelp var stort, og grunnleggerne bestemte seg for å bli værende på Lesvos for å hjelpe. I januar 2016 ble Northern Lights Aid etablert som en offisiell NGO. Organisasjonen ble opprinnelig opprettet for å gi nødhjelp til nyankomne flyktninger på øya. Vårt team ga klær, mat, vann og ly og varslet både ambulansetjenester og den greske kystvakten om nødstilfeller på land eller til sjøs. Etter flere måneder på Lesvos og økende tilstedeværelse av andre organisasjoner på øya, ble det besluttet at NLA var til større nytte andre steder. På samme tid forandret det politiske klimaet i Europa seg og Hellas’ nordre grense stengte. I mars 2016 ble grensen til Makedonia, nord i Hellas, den nye basen for Northern Lights Aid. I løpet av denne tiden støttet NLA Hara Camp i nærheten av Idomeni med mat, hygieneartikler og klær samt hjelp til ly. NLA organiserte også aktiviteter for barn. Da beboere fra uoffisielle flyktningleirer i Hellas begynte å bli overført til statlige anlegg sommeren 2016, ble NLA gitt offisiell godkjenning fra det greske Migrasjonsdepartementet til å jobbe inne i Perigiali-leiren i Kavala. I 2017 førte endringer i gresk lov om frivillige organisasjoner til at NLA flyttet sin virksomhet fra inne i leiren til et leid lokale i nærheten.
Vårt nåværende arbeid handler om å tilby langsiktig hjelp innen utdanning, integrering og materiell bistand til beboerne i Perigiali-leiren.»

Målgruppe: alle
Frist: 15.06.2022
Ansvarlig: Langseth, Sigurd