Sannhets- og forsoningskommisjonen deltar på dialogmøte om samehets i Tromsø

Kommisjonsmedlem Ketil Zachariassen deltar på vegne av Sannhets- og forsoningskommisjonen på kurs og dialogmøte om samehets i Tromsø. Arrangør er Likestillingssenteret KUN. 

Hets og diskriminering av samer i Tromsø - hva er erfaringene, og hvordan kan vi forebygge og bekjempe?

Program:  

Velkommen 

Samehets - et nasjonalt samfunnsproblem v/ Ketil Zachariassen, medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen 

Rasisme og diskriminering av samer v/ Kjetil Lenert Hansen, professor UiT

Diskriminering og trakassering på 1-2-3. V/ Shorish Azari, rådgiver ved Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Straffeforfølging av hatefulle ytringer v/ Vivian Brattsti Sørensen, Antirasistisk Senter

Erfaringer som same i Tromsø v/ Kajsa Kemi Gjerpe, Universitetslektor, UiT

Erfaringsutveksling og gruppediskusjon

Starter: 01. februar 2022 kl. 17.00
Slutter: 16. november 2021 kl. 20.00
Hvor: Tromsø
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Inger Elin Utsi
E-post: inger.e.utsi@uit.no
Legg i kalender