ASKO NORD - deltid- og tilkallingsjobb

ASKO NORD har behov for å øke deltidsbemanningen som skal jobbe på ettermiddagstid.

Som lagermedarbeider hos oss kan du få mulighet til å være med på laget, og sørge for matforsyningen til våre kunder i Nord-Norge. Alle deler av samfunnet er avhengig av at vi klarer å opprettholde gode leveranser til våre kunder innen dagligvare, restaurant, kiosk, bensinstasjon, kantine, barnehage, skole og ikke minst Forsvaret.
Vi jobber hardt hver eneste dag for å tilfredsstille våre kunders forventninger.

Vi søker etter deltidsansatte som kan jobbe på fastsatte ettermiddager. Dersom du i tillegg har mulighet til å stille opp på tilkalling, så er det en fordel, men ikke et krav.

Arbeidsdager vil være mandag, onsdag og torsdag.

Arbeidstidspunkt vil være kl.16:00-21:00. 15 timer i uka tilsvarer 40% stilling.
Det kan være aktuelt med oppstart kl.17:00 i stedet for kl 16:00.
Det vil også være mulighet for jobb på noen søndager.
Arbeidet på søndager har en kjernetid mellom kl.10:00-13:00.

De som ansettes må være forberedt på at endringer i arbeidstider og arbeidsdager kan være aktuelt på sikt, men at dette blir drøftet med de det gjelder.

ASKO NORD er lokalisert i Ramfjorden, og vi opplever et manglende kollektivtilbud. Derfor er vi avhengig av at våre medarbeidere har førerkort og egen bil for å komme seg på jobb.

Vi vil vurdere muligheten for å avhjelpe kandidater som ikke har truckførerbevis, med å erverve seg dette.

For mer infomasjon, bruk linken i høyremenyen eller QR-koden:

Målgruppe: Studenter
Frist: 18.09.2021
Lenke: Klikk her