Bedre ilag- pakkeforløp psykisk helse og rus

Et digitalt lunsj-til-lunsj-seminar om samhandling i pakkeforløp for psykisk helse og rus i UNN-området.

Illustrasjon: DILEEP DIVAKARAN/ Mostphotos

Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer kommuner og spesialisthelsetjeneste i UNN-området til seminaret «Bedre i lag» Pakkeforløp – din arbeidshverdag og brukernes liv! Målet med seminaret er å bidra til at kommunene og spesialisthelsetjenesten lokalt sammen med fastlegene og brukermiljøene, utvikler strukturer og kultur for samhandling. Brukere og pasienter med så omfattende psykisk helse og rusproblematikk at de trenger tjenester fra begge nivå, skal oppleve hjelpeapparatet som helthetlig og koordinert.

Les hele programmet her

Målgruppen er fastleger, ledere og andre ansatte i kommunene, spesialisthelsetjenesten og NAV som er involvert i koordinering og samhandling, henvisning, oppfølging og behandling av pasienter i pakkeforløp for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Brukerrepresentanter ønskes ekstra velkommen.

Seminaret er blitt til i et samarbeid mellom kommuner, Universitetssykehuset i Nord-Norge, brukermiljø, Statsforvalteren, og kompetansesentrene KoRus Nord, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), RVTS Nord og RKBU Nord. NAPHA er teknisk arrangør.

Påmeldingsfrist: 10. mai 2021.

Seminaret er gratis.
Spørsmål stilles til:

• Gretha Evensen, NAPHA: gretha.evensen@samforsk.no, tlf.: 922 86 343
• Kristin Johannessen, UNN: Kristin.Johannessen@unn.no, tlf.: 990 01 513
• Kai Selnes, Harstad kommune: kai.selnes@harstad.kommune.no, tlf.: 917 65 231

Vi søker om å få seminaret godkjent i Psykologforeningen og Legeforeningen som vedlikeholdskurs spesialitet, og i Sykepleierforbundet og FO under krav for godkjenning av klinisk spesialist.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starter: 25. mai 2021 kl. 11.45
Slutter: 26. mai 2021 kl. 12.30
Hvor: UNN-området
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Gjester / eksterne
Lenke: Klikk her
Kontakt: Marte Rye

Meld deg på her