Prøveforelesning - Kåre Slåtten

Cand.polit. Kåre Slåtten holder prøveforelesning for ph.d.-graden over følgende emne: 

«Drøft hvordan streben etter utvikling og institusjonalisering av en profesjon knyttet til HR-arbeid har vært av betydning for feltets utvikling»

 

Du kan følge prøveforelesningen digitalt ved å følge denne lenken 

 

Disputas holdes kl 11.30 samme dag, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen:

"Personal- og HR-funksjonen i Norge 1945 til 2020. En historisk studie av organisatoriske felt og institusjonelle logikker" 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 04. november 2020 kl. 10.15–11.00
Hvor: Digitalt
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Michael Sverdrup Stenberg