Prosjektverksted med Forskningsrådet

Det inviteres til Prosjektverksted, et tilbud til alle som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter. 

 

Har du en idé eller planlegger/er i gang med å utforme en søknad? Da kan du ha nytte av å være med på Prosjektverksted! Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse.

 

Gjennom ulike eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse. Det vil også bli gjennomgang av et verktøy for idéutvikling, Prosjektkanvas. Mer informasjon om dette verktøyet (for aktører fra det offentlige) finner du her.

På Prosjektverkstedet får du også informasjon om hva som blir nytt i Forskningsrådet i 2020 og hvilke finansieringsordninger og frister som er aktuelle.

Særlig forskere som samarbeider med næringslivet/offentlig sektor vil ha utbytte av kurset, men også de som tenkte å søke om midler til forskerprosjekt.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 30. april 2020 kl. 09.00–15.00
Hvor: Haldde - TEAMS
Studiested: Alta
Målgruppe: ansatte
Ansvarlig: Rune Sundelin

Påmelding
Frist: 29.04.2020
Påmeldte: 15 av 20 (maks)
Fristen har gått ut. Beklager