Presentasjon av masteroppgaver i medisin. Hammerfest bibliotek tirsdag 9. oktober, kl. 13.00

Målgruppe: studenter, ansatte
Studiested: Hammerfest
Opprettet: 25.09.18 09:08
Sist oppdatert: 26.09.18 07:38

Alle studentene er 6. års medisinstudenter ved UiT og gjennomfører 5. og 6. studieår i Finnmark

Gravid kvinne Biohazard Menneske hjerte

Karoline Dalen: Hjerteinfarkt som risikofaktor for hjertesvikt. Tromsøundersøkelsen

Hjerteinfarkt er en kjent risikofaktor for å utvikle hjertesvikt, men dette har ikke vært undersøkt i tromsøbefolkningen tidligere. Er risikoen høyere for å få hjertesvikt etter et hjerteinfarkt for kvinner? Og hvordan er risikoen dersom du har høy utdanning?

Kristin Gaski Brevik: Diabetes i svangerskap. Oppfølging og utkomme for mor og barn i Finnmark

Forekomsten av diabetes har økt betydelig de siste tiårene, og tilsvarende trend sees hos gravide. Diabetes i svangerskap er assosiert med uheldige utkomme for mor og barn. Fra 2013 har det vært et en felles prosedyre mellom 1. og 2. linjetjenesten i Vest-Finnmark, samt økt fokus gjennom møtearenaer og undervisninger om problemstillingen. Formålet med oppgaven var å få mer kunnskap om oppfølging og utkomme hos mor og barn i Finnmark i perioden 2011-2016, samt se om det var forskjell på oppfølging og utkomme hos mor og barn i perioden før og etter innføring av felles prosedyre.

Elisabeth Waage: Biologisk terror og krig - realiteter og konsekvenser

Gjennom historien er sykdomsfremkallende mikroorganismer blitt brukt i krigføring. Panikken og frykten de kan skape i en befolkning gjør det naturlig å tenke at noen kunne tenke seg å lage våpen av dem. Formålet med oppgaven er å belyse kjente former for biologisk angrep, hvordan disse kan tenkes utført samt konsekvensene av dem, og å drøfte hvordan myndigheter, nasjonalt så vel som internasjonalt, kan tilnærme seg dette i en forebyggende og beredskapsmessig sammenheng.

 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne