Mulig streik ved UiT fra 24. mai 2018

Målgruppe: studenter
Ansvarlig: Jørgen Fossland
Opprettet: 23.05.18 13:53
Sist oppdatert: 23.05.18 14:29

In the case of a strike Thursday, May 24, the University will be affected. Information in English.

Det pågår mekling mellom partene i hovedtariffoppgjøret i staten med frist 23. mai klokken 24.00. Partene er KMD, LO-Stat, YS-Stat, Akademikerne og Unio. Dersom partene ikke kommer til enighet, er det varslet streik for til sammen 75 ansatte ved UiT Norges arktiske universitet med virkning fra torsdag 24. mai klokken 06. Det er også mulighet for at streiken kan bli trappet opp.

På UiTs nettsider er det lagt ut informasjon til studenter og ansatte om virkningene av en eventuell streik, som blir oppdatert etter behov. Studenter skal møte til eksamen til fastsatt tid. Ansatte som ikke er omfattet av streiken skal fortsette sitt vanlige arbeid, men en streik vil innebære innskrenkninger i universitetets aktiviteter og tjenester.

Ved streik vil det oppstå spørsmål om hva kolleger, underordnede og ledere til streikende kan utføre av oppgaver. Dette er nærmere omtalt i heftet "Arbeidskonflikter i staten", som er tilgjengelig på informasjonssiden om streiken.

Ansatte og tillitsvalgte som er i streik skal ikke ha tilgang til egen og andres arbeidsplass, møterom, fellesarealer og kantiner ved UiT. Inntil videre vil streikende ha tilgang til toaletter, beholde nøkler og ha tilgang til e-post og systemer fra hjemmekontor og mobile enheter. På nettsidene ligger det informasjon om hvordan streikende skal forholde seg til tjenestereiser, kurs og ferie som er påbegynt eller planlagt før en streik blir iverksatt. 

Ved spørsmål, ta kontakt med din nærmeste leder eller tillitsvalgte. Universitetsdirektør Jørgen Fossland eller personaldirektør Odd Arne Paulsen er også tilgjengelig for spørsmål i forbindelse med en eventuell streik, og vil ha dialog med hovedtillitsvalgte ved UiT om forhold som må avklares underveis.

Vennlig hilsen
Universitetsdirektøren


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne