Eksamenskonsert som avslutter 1. avdeling/2. år av bachelor i musikkutøving Eksamenskonsert i utøvende laptop Spiller egenskrevne låter med band + live electronics" /> Eksamenskonsert som avslutter 1. avdeling/2. år av bachelor i musikkutøving Eksamenskonsert i utøvende laptop Spiller egenskrevne låter med band + live electronics" />

Eksamenskonsert Jakob Haugstad Struve, laptop

Eksamenskonsert som avslutter 1. avdeling/2. år av bachelor i musikkutøving

Eksamenskonsert i utøvende laptop

Spiller egenskrevne låter med band + live electronics

Jakob Struve - Laptop m.m.

Lars Vik - Bass

Marie Bottheim - Saxofon

Fredrik Sandvik Olsen - Trommesett og Keyboards

 

KONSEN EKSAMENSFESTIVAL!

Byens tøffeste og mest velklingende eksamensavvikling!
Studenter ved Musikkonservatoriet, UiT Norges arktiske universitet spiller 47 eksamenskonserter mellom 22. mai og 11. juni. Alle konsertene er åpen for publikum og gratis. Vi håper mange vil komme å høre på. Velkommen!

Disse eksamenskonsertene avslutter studieprogrammene bachelor og master i musikkutøving, eller de avslutter et valgemne, videreutdanningsemne eller deler av studieprogram. Konsertene har ulik varighet, fra 20-60 minutter.
Mer info om hver enkelt konsert kan du finne i vårt eksamensfestivalhefte som legges ut på konsertersteder, og  i vår arrangementskalender på konsen.no
Når: 26.05.23 kl 15.00–15.30
Hvor: Studentsamfunnet Driv
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Silje Bræck Tøllefsen
Telefon: 93283368
E-post: silje.b.tollefsen@uit.no
Legg i kalender