Vindkraft og reindrift – kunnskap, sameksistens og konflikt i Sápmi

Hva vet vi om vindkraftens påvirkning på rein? Er det mulig med sameksistens mellom vindkraft og reindrift? Dette er spørsmål som har blitt aktualisert i Fosen-saken og som vi ønsker å ta opp på vin&viten onsdag 7.desember kl.19.00 på museet.

 
Hva vet vi om vindkraftens påvirkning på rein? Er det mulig med sameksistens mellom vindkraft og reindrift? Dette er spørsmål som har blitt aktualisert i Fosen-saken og som vi ønsker å ta opp på vin&viten onsdag 7.desember kl.19.00 på museet.
 
Hvordan behandler staten folkerettslige forpliktelser i disse spørsmålene? Hvilken rolle spille det reindriftsfaglige i kunnskapen som legges til grunn i forskning og i rettsaker om vindkraft og reindrift?
I temanummeret «Vindkraft og reindrift» som ble publisert i tidsskriftet Utmark tidligere i år, tar flere forskere ved norske og svenske forskningsmiljøer for seg disse spørsmålene, blant annet med Fosen-saken som utgangspunkt.
Onsdag 7.desember presenteres temanummeret med ulike perspektiver på nevnte spørsmål og eksempler fra pågående saker i Troms og Finnmark. Vi avslutter kvelden med en paneldiskusjon.
 
Lenke til temanummeret her: Nr. 1 2022 (utmark.org)

 

Program:

Program:
19:00 – 19:20 Presentasjon av temanummer om vindkraft og reindrift i tidsskriftet Utmark. Eksempler fra Vannøya og Kvaløya i Troms. Camilla Brattland, Norges arktiske universitetsmuseum, UiT
 
19:20 – 19:50 Konflikter omkring vindkraftutbygging i Sápmi - fra Fosen og Kalvvatnkampen til vindindustriplaner i Finnmark. Kjell Derås, Naturvernforbundet
 
Pause
 
20:05– 21:00 Diskusjon: Vindkraft eller reindrift?
Deltakere: Ragnhild Sandøy, Motvind Norge/Motvind Nord – Vuostebiegga Davvin, Reiulf Aleksandersen (reineier, Kvaløya), Eva Marie Fjellheim, Senter for samiske studier, UiT, Camilla Brattland, Kjell Derås.

 

Det blir salg av vin og alkoholfritt i kaféen.
 
Gratis arrangement.
Velkommen!
Når: 07.12.22 kl 19.00–21.00
Hvor: Norges arktiske universitetsmuseum
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Camilla Brattland
E-post: camilla.brattland@uit.no
Legg i kalender