Avslutning for avgangsstudentene ved desentralisert sykepleierutdanning, kull 2019

Institutt for helse- og omsorgsfag har gleden av å invitere til avslutning for avgangsstudentene ved bachelorstudiet i desentralisert sykepleierutdanning

Fredag 16.desember kl. 1045 - 1300 MH2 Auditorium Cerebrum

Arrangementet omfatter offisiell del fra kl. 1115 med

  • Velkommen ved assisterende instituttleder
  • Hilsen fra instituttleder
  • Hilsen fra fakultetsledelsen
  • Hilsen fra avgangsstudentene
  • Hilsen fra lærerne
  • Kunstnerisk innslag

Deretter blir det enkel servering på plan 7 utenfor auditoriet.

For å få oversikt over hvor mange som kommer til avslutningsarrangementet, ber vi om at dere melder dere på innen fristen fredag 9.desember. Vi minner om at hver avgangsstudent har anledning til å ha med seg inntil 2 gjester.

Vi ber om at avgangskullet møter til fotografering kl. 1045 på plan 8 i Lysgården.

Vi ønsker vel møtt til markering av gjennomført studium.

 

Når: 16.12.22 kl 11.15–14.00
Hvor: Auditorium Cerebrum MH2-bygget
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Ansvarlig: Karin Falck Jacobsen

Meld meg på!
Legg i kalender