Innovasjonsfrokost - Innovasjon og undervisning

Alle studieprogram underviser "innovasjon", men hvordan og hvorfor gjør vi det slik vi faktisk gjør det. Hvilke erfaringer har andre undervisere?  Erfaringer fra funderte prosjekt presenteres.  

Presentations in Norwegian and English.  

 

Prodekan undervisning Mette T. Solnørdal ved BFE innleder om fagmiljøets fokus på innovasjon og entreprenørskap som utdanningstilbud.  Andre miljø gjør dette på andre måter, og  

Gerd Berge, IMB, Helse fak                                   presenterer Two days workshop in Design thinking - experiences.   

Knut I. Foshaug, IVT, IIT                                        presenterer   Business models, DT  and innovation. 

Stephanie R. Hansen, High North Academy, UiT.   og avslutningsvis presenteres  High North academy - generic skills for innovation. 

https://uit.zoom.us/j/69663953122?pwd=WFcyTHBUeTFPcWdueS8xMlU2Z3k0Zz09

 

Spørsmål til sist 

 

Når: 09.12.22 kl 09.00–10.00
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt, Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bodø
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Ansvarlig: Mette Ravn Midtgard
Åpne Zoom-møte
Legg i kalender