Lørdagsuniversitetet: Havets grunnlov – hvilke områder og ressurser råder vi over i nord?

FNs havrettskonvensjon omtales ofte som havets grunnlov. Den regulerer staters rettigheter og plikter for bruk av havet og spiller en sentral rolle i forvaltningen av våre nordlige havområder. Hva har havretten betydd for Norge som et lite land? Hvilke områder og ressurser rår vi over i nord?

De nordlige havområdene har vært et område preget av fredelig samarbeid. Havrettskonvensjonen forplikter også medlemsstatene til å samarbeide med hverandre om forvaltning av marine ressurser og for å beskytte miljøet. Det norskrussiske fiskerisamarbeidet har en lang tradisjon og har bidratt til at de delte fiskebestandene forvaltes bærekraftig.
 
Fiskerisamarbeidet har imidlertid i det siste kommet i søkelyset på grunn av Norges sanksjoner mot Russland. Hvordan ser framtiden ut for dette samarbeidet og for forvaltningen av de nordlige havområdene i lys av krigen i Ukraina?
 
Velkommen til et spennende foredrag som en del av Forskningsdagene med Ingvild Ulrikke Jakobsen, professor og leder av Norsk senter for havrett ved Det juridiske fakultet og Irene Vanja Dahl, professor ved Norsk senter for havrett og Det juridiske fakultet.
 
Når: 24. september 2022 kl. 13.00–14.00
Hvor: Tromsø, Studentsamfunnet Driv i kafeen
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Stine Holand
E-post: stine.holand@uit.no
Legg i kalender