Lørdagsuniversitetet: "Faktisk bærekraftig?"

Velkommen til et spennende, og litt annerledes, foredrag om bærekraft hos UiT i Harstad på Ludo!

Hvordan blir "grønne" teknologier påvirket av hvilken forståelse av "effektivitet" som driver utviklingen? Holder det å være utslippsfri for å være bærekraftig? Og kan vi løse problemene vi står overfor ved å stole på markedsmekanismer? 

Slam-poet Ingvild Austgulen og filosof Ove Aigner Haukenes gjør et dypdykk i det grønne skiftet og bærekraftens indre. Gjennom poesi og filosofi, forent ved vitenskapelig metode, utforsker de begrepet bærekraft, og om det kan være mulig å lage en metode for å måle bærekraften ved en teknologi?

Presentasjonen er basert på en forstudie om bærekraftig teknologi, støttet av Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC/UiT) og utarbeidet av Ove Aigner Haukenes, Øyvind Stokke og Svein Anders Noer Lie.

Etter presentasjonen har vi med oss Berit Kristoffersen (ARC) og Øyvind Stokke (UiT) på en panelsamtale, der styrker og svakheter ved teorien skal utfordres og utforskes. Det er åpent for, og ønskelig med, innspill fra publikum!

Velkommen til Lørdagsuniversitet under Forskningsdagene!

Gratis inngang, enkel servering.

Ingvild Austgulen og Ove Aigner Haukenes utforsker begrepet bærekraft. Foto: Alessandro Belleli
Når: 01.10.22 kl 12.00–14.00
Hvor: Ludo Bar & Scene, UiT i Harstad
Sted: Harstad
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Lisbeth Paulsen Bøe
E-post: lisbeth.p.boe@uit.no
Legg i kalender