Lunsjforedrag: Et hav mellom teori og praksis? Om bruk av skjønn i ledelse av barnevernet

Ledelse i barnevernet er aktualisert ved at det i flere sammenhenger er pekt på manglende ledelse, lederkompetanse og lederskjønn.

Nåværende barnevernreform skal blant annet bidra til en styrking og profesjonalisering av ledelse i barnevernet. Men hva sier barnevernlederne selv om sin skjønnbruk i ledelse? Er det et stort gap mellom hva som ønskes fra nasjonalt hold og den praktiske hverdagen til barnevernlederne?

Dette vil førsteamanuensis ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Bodil Olsvik, se nærmere på i sitt lunsjforedrag under Forskningsdagene.

I sin doktorgradsavhandling fra 2021 skrev Olsvik om skjønn i ledelse av kommunalt barnevern. Hun har selv mange års erfaring som leder både i akademia og i statlig barnevern.

Velkommen i Panorama!

Bodil Olsvik har forsket på skjønn i ledelse av kommunalt barnevern. Foto: Tomas Rolland, UiT
Når: 28.09.22 kl 11.30–12.15
Hvor: Panorama kaffebar, UiT i Harstad
Sted: Harstad
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Ansvarlig: Lisbeth Paulsen Bøe
Legg i kalender