Kristine Nerdal Alteren

Alteren holder prøveforelesning og disputerer for ph.d.-graden i rettsvitenskap.

PRØVEFORELESNING

Doktoranden holder prøveforelesning for ph.d.-graden i rettsvitenskap over oppgitt emne:

“EØS-rettens betydning for styreleders plikter og erstatningsansvar”

 

Prøveforelesning blir strømmet her. 

 

DISPUTAS

Doktoranden vil offentlig forsvare for  ph.d.-graden avhandlingen: 

“Styreleders plikter og erstatningsansvar i aksje- og allmennaksjeselskap”

 

Kort populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen: 

I avhandlingen analyseres innholdet i styreleders plikter, både pliktene som er tillagt styreleder som styremedlem og pliktene som er tillagt styrelederen særskilt. For pliktene som hører til vervet som styremedlem, blir det et spørsmål om disse arter seg annerledes for styrelederen enn for alminnelige styremedlemmer. I tillegg undersøkes styreledervervets betydning for aktsomhetsvurderingen.

 

Bedømmelseskomité:

Advokat Olav Fr. Perland, Advokatfirmaet Wiersholm (førsteopponent)

Førsteamanuensis Troels Michael Lilja, Copenhagen Business School (andreopponent)

Professor Irene Vanja Dahl, UiT Norges arktiske universitet

 

Disputasen blir ledet av dekan, professor Tore Henriksen, Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

 

Auditoriet er åpent for publikum under både prøveforelesning og disputas, men vil også bli strømmet: 

Prøveforelesning

Disputas

Dato: 14. september 2022

Tid:

Prøveforelesning: kl. 10.15

Disputas: kl. 12.15

Sted: Auditorium 3, Teo H6

 

 

 

Når: 14.09.22 kl 10.15–15.00
Hvor: Auditorium 3, TEO H6
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet, Ansatte
Kontakt: Christin Skjervold
E-post: christin.skjervold@uit.no
Legg i kalender