MiRA-senterets nasjonalkonferanse 2022: Post-pandemi, psykisk helse og ungdom

Gjennom vår nasjonalkonferanse i Tromsø og digitalt ønsker vi å belyse hvordan særlig ungdom med minoritetsbakgrunn i Norge rapporterte om psykisk uhelse under og i kjølvannet av koronapandemien, som blant annet økt stress, engstelse og bekymringer for fremtiden

MiRA-konferansen

Ved å dykke dypere inn i hverdagen til ungdommene under pandemien, vil vi bruke deres erfaringer som forstørrelsesglass for å forstå utfordringer i samfunnet vårt i et helhetlig perspektiv. Økonomisk ulikhet, diskriminering og rasisme er noen av temaene vi ønsker å diskutere for å forstå unges psykiske helse i dagens Norge. Vi vil diskutere hvordan psykisk uhelse blant barn og unge henger sammen med andre områder i livet, som livskvalitet, oppvekstsvilkår, fysisk helse, vold og overgrep. Konferansen vil rette et særskilt fokus mot minoritetsungdom, den samiske befolkningen og nasjonale minoriteter i den Nord-norske regionen. Konferansen passer bra til alle som er engasjert og jobber med helse, barn og unge på ulike måter.

Til dette har vi invitert flere spennende nasjonale og internasjonale foredragsholdere/forskere som vil belyse tematikken, deriblant Professor Mehrunisha Suleman (UK), Gudrun Lindis og Lilja S. Hansen. Suleman har omfattende erfaring og engasjement for arbeid med minoritetsgrupper både i Storbritannia og globalt. På årets nasjonalkonferanse vil hun snakke om etiske rammeverk og politiske retningslinjer for å adressere ulikhet, særlig relatert til muslimske miljøer under og i kjølvannet av Covid-19. Lindis har engasjert seg i samfunnsutfordringer blant samiske kvinner og unge jenter i Nord-Norge, og vil dele sine erfaringer om sosial ulikhet og psykisk helse blant samiske kvinner og unge jenter i Nord-Norge. Hansen har flere års erfaring i polititjenesten med voldsutsatte jenter, kvinner og familier i Finnmark. På konferansen vil hun blant annet snakke om hvordan politiet jobber mot vold i nære relasjoner, og hvordan politi- og rettsvesenet kan forebygge mot dette på regionalt plan. I tillegg til våre foredragsholdere vil vi ha kulturelle/musikalske innslag. Målet er å øke vår kompetanse sammen om psykisk helse blant ungdom og skape en arena hvor vi som er engasjert i problemstillinger knyttet til mangfold eller jobber med barn og unge kan snakke sammen og dele vår kompetanse og erfaring fra hverdagen.

For mer informasjon og påmelding, klikk her

Når: 27.09.22 kl 08.30–16.00
Hvor: Radisson Blu Hotel og på Zoom
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: MiRA-senteret
E-post: post@mirasenteret.no
Legg i kalender