Fellesmøte for masterstudenter HSL-fak

Her kommer det mer info etter hvert som semesterstart nærmer seg!

Dette møtet er for studenter som starter på masterutdanning (1. år/semester) ved HSL-fak.

Møtet blir på norsk.

Studentutvalget på Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. presententasjon

Ny student på UiT

 

 

Når: 17.08.22 kl 14.15–16.00
Hvor: SVHUM B-1005
Sted: Tromsø
Målgruppe: Studenter
Kontakt: Marie Berger Nicolaysen
E-post: marie.n.berger@uit.no
Legg i kalender