Forbedringsstimuli - UiTs forbedringsnettverk: "Fire inspirerende historier om forbedringsarbeid"

Velkommen til årets tredje møte i Forbedringsstimuli. Denne gang har vi invitert fire personer til å fortelle om inspirerende forbedringsprosjekter, med ønske om å dele beste praksis og lære av hverandre. Denne gang har vi også åpnet seminaret for ansatte utenfor UiT, gjennom nettverket Lean in Higher Education Nordics. I tillegg til disse fire korte fortellingene vil det, som vanlig, bli lagt opp til diskusjon, refleksjon og arbeid på tvers.

Picture of ideas and inspiration

I dette seminaret vil du få anledning til å ta del i en liten bit av forbedringsarbeidet som pågår i og utenfor UiT. Gjennom fire korte presentasjoner vil du få innsikt i konkrete eksempler på gjennomførte eller pågående forbedringsprosjekt. Prosjektene som presenteres denne gang varierer fra små, enkle oppgaver til store og helhetlige kulturendringsprosjekter. Det vil bli anledning til å stille spørsmål til de som presenterer prosjektene, og ikke minst reflektere over egne muligheter til å igangsette forbedringsarbeid.

Påmelding skjer gjennom denne siden. Etter at du har meldt deg på vil du få tilsendt møteinvitasjon med møtelenken.

Foreløpig program:

  • Velkommen og innledning
  • "Tverrseksjonelle team – Et eksempel på gevinster ved å jobbe sammen i nettverk på tvers av seksjoner". En presentasjon fra UiT om hvordan vi på tvers av enheter, og med små grep, sparte 50 arbeidstimer pr. år. v/Nina Norum Anda.
  • "Etablering av felles forbedringsmetodikk ved Nord universitet". Beate Nordås fra Nord Universitet forteller om deres forbedringsarbeid og prosjekt med innføring av Lean som metode.
  • "Det virker! ...... Eller?" Jon Fagertun fra IT-avdelinga, UiT, forteller hvordan de i hans team har klart å "knekke" forbedringskoden.
  • "Serviceutfordringen -Et verktøy for å skape et godt brukermøte". Christel Misund Domaas gir oss innblikk i hvordan de praktisk har jobbet med service på Universitetsbiblioteket, UiT.
  • Praksis - med mulighet for diskusjon og refleksjon på tvers
  • Oppsummering og avslutning
Når: 16. juni 2022 kl. 09.15–11.00
Hvor: Digitalt arrangement
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne
Kontakt: Svein Are Tjeldnes
E-post: svein.are.tjeldnes@uit.no

Påmelding
Frist: 15.06.2022
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender