Mastergradsavslutning 2022 - BFE-fakultetet

Tradisjonen tro markerer vi også i år våre mastergradskandidater ved fakultetet i  Tromsø – fredag 3. juni 2022

Celebration of the master degree graduates at the BFE Faculty in Tromsø, Friday June 3rd 2022

Sted/Place: Teorifagbygget, hus 1, Auditorium 1 (1.820)

Mastergradskandidatene som har fullført eksamen etter 15.september 2021, og fram til august måned 2022 er invitert, og kan hver ta med seg inntil tre gjester. Veilederne er hjertelig velkomne.

Each graduate may invite up tp three guest.

Kandidatene må møte senest kl 11:30 for fotografering. Informasjon om oppmøtested sendes per mail. The graduates meet at 11:30 for photographing. Meeting place TBA.

Kandidatene må melde deg på – All candidates must registrer if they want to attend.

Påmeldingsfrist: 20.mai

Registration deadline: May 20th

 

Program fra kl 12:30 (English below)

 •  Mastergradskandidatene inntar plassene
 • Musikk
 • Velkommen
 • Tale ved prodekan utdanning Mette Talseth Solnørdal
 • Musikk
 • Tale ved masterkandidat Hanna Fylling Ellingseter, Norges fiskerihøgskole
 • Tale ved masterkandidatene Marius Ihle Arnesen og Rune Milian Derås, Handelshøgskolen
 • Tale ved internasjonal masterkandidat Shannon Moore, Insitutt for arktisk og marin biologi
 • Presentasjon av kandidatene
 • Musikk
 •  Lett servering

 

The program begins at 12:30:

 • The graduate find their seats
 • Music
 • Welcome
 •  Speech by Dean for Education Mette Talseth Solnørdal
 •  Music
 • Speeches on behalf of the graduates
 •  Presentation of the graduates
 •  Music
 •  Refreshments

 

 

Når: 03. juni 2022 kl. 11.30–15.00
Hvor: Teorifagbgygget, hus 1, Auditorium 1 (1.820)
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, inviterte, enhet
Kontakt: Maria J. Zachariassen
E-post: maria.j.zachariassen@uit.no

Meld meg på!/Register
Legg i kalender