Invitasjon til felles avslutning for avgangsstudentene ved bachelorstudiene i ergoterapi, fysioterapi, radiografi og paramedisin 2022

Illustrasjons-/bannerbilde for Invitasjon til felles avslutning for avgangsstudentene ved bachelorstudiene i ergoterapi, fysioterapi, radiografi og paramedisin 2022

Institutt for helse- og omsorgsfag har gleden av å invitere til felles avslutning for avgangsstudentene ved bachelorstudiene i ergoterapi, fysioterapi, radiografi og paramedisin.

  

Torsdag 16.juni kl. 1000-1500 MH-bygget

Arrangementet omfatter offisiell del fra kl.1000 i Lysgården med

  • Velkommen ved instituttleder
  • Hilsen fra universitetsledelsen
  • Hilsen fra avgangsstudentene
  • Kunstnerisk innslag

Deretter blir det en enkel servering.

For å få oversikt over hvor mange som kommer til avslutningsarrangementet, ber vi om at dere melder dere på innen fristen torsdag 9.juni. Vi minner om at hver avgangsstudent har anledning til å ha med seg inntil 2 gjester.

Vi ber om at avgangskullene møter til fotografering på det tidspunkt som fremgår av oversikten under. Oppmøte på plan 8 i Lysgården.

Vi ønsker vel møtt til markering av gjennomført studium!

 

TIDSPUNKT FOR FOTOGRAFERING 16.06.2022

UTDANNING

KL

Ergoterapeututdanningen 

1115

Fysioterapeututdanningen

1130

Paramedisin

1145

Radiografutdanningen

1200

Når: 16. juni 2022 kl. 10.00–15.00
Hvor: Lysgården
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Kontakt: Karin Falck Jacobsen
Telefon: +4777660706
E-post: karin.falck.jacobsen@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender