Invitasjon til avslutning for avgangsstudentene på masterutdanningene ved Institutt for helse- og omsorgsfag 2022

Institutt for helse- og omsorgsfag har gleden av å invitere til felles avslutning for avgangsstudentene ved masterutdanningene.
 

Onsdag 15.juni kl.1300 - 1500 Lysgården MH1

 

Arrangementet omfatter offisiell del fra kl.1300 med

  • Velkommen ved instituttleder
  • Hilsen fra universitetsledelsen
  • Hilsen fra avgangsstudentene
  • Kunstnerisk innslag

Deretter blir det en enkel servering.

For å få oversikt over hvor mange som kommer til avslutningsarrangementet, ber vi om at dere melder dere på innen fristen onsdag 8.juni. Vi minner om at hver avgangsstudent har anledning til å ha med seg inntil 2 gjester.

Vi ber om at avgangskullene møter til fotografering på det tidspunkt som fremgår av oversikten under. Oppmøte plan 8 i Lysgården på MH-bygget.

 

Vi ønsker vel møtt til markering av gjennomført studium!

 

 

 

TIDSPUNKT FOR FOTOGRAFERING 15.06.2022 i LYSGÅRDEN

UTDANNING

KL

Master i jordmorfag

1200

Master i sykepleie,

1215

Master i helsefag  - felles bilde alle studieretningene

1230

Når: 15. juni 2022 kl. 13.00–15.00
Hvor: Lysgården MH1
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Kontakt: Karin Falck Jacobsen
Telefon: +4777660706
E-post: karin.falck.jacobsen@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender