Mastergradskonferanse og markering

Velkommen til en markering av årets mastergradskandidater på grunnskolelærerutdanningene. Dagen består av to deler - et faglig program der studentene presenterer sine oppgaver, samt en del med overrekkelse og taler. 

9.00-14.00
Innledninger fra instituttet, programstyreledelse og Elvebakken universitetsskole. Presentasjon av masteroppgaver

14.15-15.15 Mastermarkering: Overrekkelse av kunsttrykk og taler. Studenter, undervisere og representanter fra fakultetsledelse. 
Sted Kultursalen. 
Etter mastermarkeringen er det enkel servering på ILP-sitt personalrom for kandidatene og veilederne.
Planen er at alt skal være ferdig litt etter kl 16.00.

Spørsmål til mastermarkeringen rettes eksped@hsl.uit.no  

Når: 01. juni 2022 kl. 09.00–14.00
Hvor: Auditorium 1042
Studiested: Alta
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, Ansatte
Kontakt: Yngve Engkvist
E-post: yngve.engkvist@uit.no
Legg i kalender
Vedlegg / Bilder:
Masterkonferansen 2022_eksterne