Endring av eksamen våren 2022 / Change of exams spring 2022

For English scroll down

Kjære studenter

Vi viser til meldingen i Studentweb om at eventuelle endringer i eksamensform vil være på plass innen 1. mars. Når du nå logger inn i Studentweb, så vil du finne riktig informasjon om eksamen.

Dersom du ser annen informasjon om eksamenstidspunkt i Studentweb enn det du ser i din timeplan, ber vi om at du kontakter oss via eksamen@hjelp.uit.no

Vennlig hilsen
Eksamenstjenesten ved UiT Norges arktiske universitetDear students,

This note refers to the information in Studentweb which stated that on-site written exams in most cases would be changed into home exams within March 1. Accordingly, you may now log in to your Studentweb to find correct information about your examinations.

If the Studentweb lists a different exam time than that which is listed in your timetable, please contact eksamen@hjelp.uit.no to let us know.

Best regards
Academic Affairs Section
UiT The Arctic University of Norway

Målgruppe: Studenter
Ansvarlig: Myklestad, Maria
Opprettet: 02.03.22 12:28