Sannhets- og forsoningskommisjonen deltar på arrangement på Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet ønsker Sannhets- og forsoningskommisjonen velkommen til å holde innlegg i forbindelse med samisk språkuke. Tema er kommisjonens arbeid og konsekvenser av fornorskningspolitikken. Kommisjonsmedlem Aslak Syse bidrar.

Onsdag 27. oktober kl. 12.15-13.15 arrangerer Institutt for pedagogikk og samfunnsfag et arrangement om Sannhets- og forsoningskommisjonen i forbindelse med samisk språkuke.

Kommisjonsmedlem Aslak Syse vil informere om kommisjonens arbeid og innlede til en samtale om sannhet og forsoning.

HAMAR: Kommisjonsmedlem Aslak Syse bidrar med å øke kunnskapen om kommisjonens arbeid på Høgskolen i Innlandet. Foto: David Jensen/UiT Norges arktiske universitet

 

Instituttet utdanner utdanner barnehage- og grunnskolelærerstudenter og jobber for å løfte samiske perspektiver inn i lærerutdanningen. Utdanningsinstitusjonen er lokalisert i et skogfinsk område,

Arrangørene ønsker at Sannhets- og forsoningskommisjonen kan bidra til  å rette søkelys på og øke kunnskapsnivået både for studenter og ansatte.

Når: 27. oktober 2021 kl. 12.15–13.15
Hvor: Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar
Studiested: Annet
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Inger Elin Utsi
E-post: Inger.e.utsi@uit.no
Legg i kalender