Migrasjon av digitalmappe.uit.no til ny plattform

Migrasjon av digitalmappe.uit.no til ny Wordpress plattform skal utsettes pga tekniske utfordringer. 

Ny tidspunkt skal anonseres når situasjonen er avklart. 

Målgruppe: Ansatte
Opprettet: 15.09.21 11:50