Sannhets- og forsoningskommisjonen møter Ytringsfrihetskommisjonen

Sannhets- og forsoningskommisjonen møter Ytringsfrihetskommisjonen i forbindelse med deres innspillsmøte om samiske perspektiv på ytringsfrihet.

Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten møter medlemmene av Ytringsfrihetskommisjonen for å orientere om Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid og foreløpige observasjoner.

Program: Samiske innspill om ytringsfrihet – Ytringsfrihetskommisjonen (ykom.no)

Når: 23. september 2021 kl. 10.00–12.00
Hvor: Nettarrangement
Studiested: Digitalt
Målgruppe: inviterte
Kontakt: Liss-Ellen Ramstad
E-post: liss-ellen.ramstad@uit.no
Legg i kalender