Bøker til salgs

Arbeids-og lederpsykologi 450,-

Klassebilder 250,-

Feminism issues & arguments 150,-

Rettigheter 150,-

The Trobrianders of Papua New Guinea 300,-

Slektskap, familie og kjønn 150, -

 

Brukt til emner i sosiologi, sosialantropologi og feministisk filosofi og organisasjonspsykologi 

 

Ansvarlig: Cecilie Daldorff
Studiested: Tromsø
Telefon: 97532360
Vedlegg / Bilder: