Pensumartikler til master i arkeologi

Søker kopierte artikler til pensumlister tilhørende:

ARK-3026 Sentrale perspektiver i arkeologisk teori og metode

ARK-3010 Populærfaglig formidling

ARK-3027 Førhistorisk religion og ritualer

ARK-3002 Jeger-samlere: arkeologiske perspektiver

ARK-3025 Kulturhistorisk fordypning

ARK-3007 Innføring i jordsmonnets prosesser

 

Har egen erfaring av at kopierte pensumartikler bare blir liggende eller hives etter endt studie. Derfor håper jeg at noen enten vill selge eller gi bort brukte artikler. Alternativt at jeg får låne og kopiere :)

Ta kontakt!

 

Studiested: Tromsø
Telefon: 97513087